Untitled Document
 
 
 
 
 
   
     
   
     
 
 
작성일 : 17-08-11 17:46
부고)경성20회 김인겸 동문 모친별세 알림
 글쓴이 : 김영섭(27기)
조회 : 1,117  


       

경성20회 김인겸(20회 동기회 직전회장)동문 모친께서 숙환으로 별세 하였음을 알려 드립니다.

- 일시: 2017. 8. 11.(금)

- 출상: 2017. 8. 13.(일)

- 빈소: 진해 늘푸른장례식장 특1호 055)551-8000

- 단체문상: 2017. 8. 11.(금) 19시


※ 고인의명복을빕니다


 
   
 

 
 
 
오늘: 37  전체: 318,180